Saken startet med Tordenskjoldrederiets konkurs i 2003, og halvparten av fengselsstraffene er gjort betinget på grunn av tidsforløpet. De to begikk økonomisk utroskap på cirka 30 millioner kroner ved kjøp av skip og skipsutstyr og bedrageri i forbindelse med lånefinansiering av disse kjøpene.

I dommen heter det at hovedmannen ”over en periode på syv år gjennom utspekulerte og fordekte transaksjoner ved ulike anledninger og på forskjellig vis har misbrukt den tillit han har hatt i kraft av sine styreverv og sin faktiske posisjon, som innebar at han hadde avgjørende innflytelse”. Retten legger også vekt på at de tiltalte har beriket seg selv på bekostning av rederiet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo, tlf 952 96 049.