Rederiet skal ha kjøpt skip til overpris gjennom selskaper med tilhørighet til skatteparadiset Guernsey og som en eller flere av de tiltalte selv stod bak. Økokrim mener rederiet på denne måten systematisk ble tappet for betydelige verdier over flere år. Tappingen var en av de sentrale årsakene til at Tordenskjoldrederiet gikk konkurs i 2003. Flere banker skal ha blitt bedratt for til sammen ca. 60 millioner kroner.

De tiltalte skal dessuten ha forsøkt å forlede Jebsens skibsrederi til å betale et fiktivt krav på ca. 12 millioner kroner. Tiltalen omfatter også brudd på regnskapsloven.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Karlsen, tlf 95 29 60 49