Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 92 80 67 58.