Det viser en ny temarapport fra Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. 
 
Et blanko-skjøte kan brukes ved kjøp og salg av eiendom, når kjøperen ønsker at kjøperens navn ikke skal skrives inn i skjøtet. Utfordringen er at slike blanco-skjøter også kan brukes til å hvitvaske utbytte fra kriminalitet og for å finansiere terror. 
 
– Det er mye penger i omsetning av eiendom. I vår trusselvurdering peker vi på at profesjonelle aktører, som for eksempel eiendomsmeglere, har et stort ansvar for å sørge for at lover og regler følges. Konsekvensen av misbruk undergraver tilliten til vår samfunnsmodell, sier sjef for Økokrim, Pål Lønseth
 
Betydelig økning i antall MT-rapporter og innsats fra eiendomsmeglere 
 
Siden 2017, har antallet mistenkelige meldinger (MT-rapporter) om bruk av blanco-skjøter økt fra 34 til 163 i 2022 Denne økningen skjer i takt med at eiendomsmeglere sender stadig flere MT-rapporter til Økokrim.
 
Antall mistenkelige meldinger fra eiendomsmeglere har økt fra 574 i 2018 til 2151 i 2022, og de nå er den største rapporteringsgruppen etter bankene i antall. Når man sammenlikner med andre skandinaviske land, er det kun i Norge at eiendomsmeglere står for en så stor andel av MT-rapporter. 
 
EFE ser også at flere MT-rapporter fra eiendomsmeglere blir brukt i interne prosjekter som fører til straffesaker. Eiendomsmeglerbransjen er også den rapporteringsgruppen som har flest unike meldere. 
 
Internasjonale erfaringer og Økokrims nasjonale risikovurderingen for hvitvasking (NRA) fra 2022, viser også at det er en betydelig risiko for hvitvasking knyttet til eiendomsmeglersektoren.
 
– Eiendomsmeglerne gjør en viktig jobb i totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet. Bransjen sin innsats er svært viktig i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, sier Lønseth.