I særlige tilfeller kan EFE, Økokrim forby gjennomføring av en transaksjon.  Å forby gjennomføring av en transaksjon innebærer at den stanses.Ved å stanse en transaksjon vil man hindre at utbytte fra straffbare handlinger hvitvaskes eller hindre at midler finansierer terrorisme.

For å lese beskrivelsen i menyen til venstre på EFE sine sider på nettsiden, eller trykk på direkte lenken her.