I særlige tilfeller kan EFE, Økokrim forby gjennomføring av en transaksjon. Ved å stanse en transaksjon vil man hindre at utbytte fra straffbare handlinger hvitvaskes eller hindre at midler finansierer terrorisme.

For å lese beskrivelsen i menyen til venstre på EFE sine sider på nettsiden, eller trykk på direkte lenken her.