Mannen er som styreleiar i eit stålhandelselskap dømt for ha overførd cirka 320 millionar kroner frå både stålhandelselskapet og det tyske systerselskapet til to selskap på Kypros og Isle of Man som mannen er reell eigar av. Dommen gjeld ein periode på cirka 15 år. Han er dessutan dømt for grunnlaust å ha vidarefakturert ein sum tilsvarande over 40 millionar norske kroner frå stålhandelselskapet til det tyske systerselskapet. Ingen av selskapa skal ha fått tilsvarande motyting.

I dommen heter det mellom anna: Et (annet) skjerpende moment er det at tiltaltes selskaper og bankkonti ble plassert i land hvor myndighetene har begrenset innsyn og hvor skatten er lav, slik som Isle of Man, Kypros, Liechtenstein og Sveits. Som følge av LGT-krisen, ble det opprettet nye selskaper i Canada, Bahamas, New Zealand og Emiratene. Slike avanserte utenlandske strukturer bidrar til å redusere  oppdagelsesrisikoen ytterligere. Særlig når strukturene endres, og flyttes over landegrensene”.

Retten skriv også at ”Allmennpreventive hensyn veier tungt ved den aktuelle formen for samfunnsskadelig kriminalitet, som har skjedd fordekt og med utvisning av stor oppfinnsomhet når det gjelder å skjule hva som foregår. Oppdagelsesrisikoen var liten, og når slike forhold avdekkes skal det av allmennpreventive grunner reageres med en streng straff”.

ØKOKRIM starta etterforsking av mannen for halvanna år sidan.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Marianne Steensen Bender, tlf. 902 04 300.