Dei seks trente blant anna opp og nytta hundar til å angripe rev, grevling og villsvin, som vart bitne eller bitne i hel. Tre av personane er òg dømd for ulovleg oppbevaring eller bruk av våpen.

Dei seks er dømde til mellom to år og seks månader og 60 dagar i fengsel, syner dommen frå Kongsberg og Eiker tingrett. Tre av dei dømde fekk jaktforbod og forbod mot å halde dyr, ein fekk jaktforbod og to vart dømde til forbod mot å halde dyr.

ØKOKRIM har samarbeidd om etterforskinga med Sør-Øst og Øst politidistrikt og fått hjelp frå Mattilsynet og Politiets hundeteneste.

Dommen er ikkje rettskraftig.

Kontaktperson: statsadvokat Inge Svae-Grotli i ØKOKRIM, tlf. 976 67 043