I tillegg er én av de tiltalte mistenkt for å ha skutt ulv på reveåte 14. mars. Denne mannen og én til av de tiltalte er i tillegg tiltalt for brudd på våpenloven. Saken mot fem andre personer, som gjaldt felling av ulv i Slettås vinteren 2012-2013, er henlagt på bevisets stilling.

Etterforskingen er gjort av ØKOKRIM i nært samarbeid med Hedmark politidistrikt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.

Til mediene:

Tarjei Istad er tilgjengelig for spørsmål/intervju på politihuset på Hamar, Vangsvegen 155, møterom «Kaupangen» i 2. etasje i morgen, fredag 10. oktober, kl 13. Det blir ikke gitt noen kommentar fra ØKOKRIM før det.