Mennene var tidligere henholdsvis styreformann og styremedlem/daglig leder i et selskap som skulle foreta utbygging av et større leilighetsprosjekt i Trysil. De unnlot å sørge for fortløpende bokføring samt utarbeidelse av årsregnskap og prosjektregnskap for selskapet fra det ble stiftet i november 2004 og frem til konkursåpning i august 2006. Det er meldt krav i boet på til sammen ca 290 millioner kroner. Mennene ble i tingretten dømt til 60 dagers fengsel for forholdet.
 
Saker vedrørende regnskapsovertredelser har stor allmennpreventiv betydning, og ØKOKRIM er fornøyd med at det reageres med ubetinget fengsel for denne typen overtredelser. ØKOKRIM er også fornøyd med at lagmannsretten satte opp straffen i denne saken, særlig sett hen til selskapets betydelige virksomhet.  
 
Et tredje styremedlem er tidligere dømt til fengsel i samme sak, og denne saken er rettskraftig. I tillegg er prosjektlederen for byggeprosjektet blant annet tiltalt for bedrageri og regnskapsovertredelser. Denne saken er berammet i januar 2011.   
  
Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Hulda O. Karlsdottir, tlf 480 12 254.