Mannen ble kjent skyldig i to tilfeller av grov korrupsjon i Libya og India i desember i fjor. Nå er straffen skjerpet fra to og et halvt års fengsel i tingretten til syv år. Straffutmålingen er i tråd med påstanden fra ØKOKRIM.

- Saken er kanskje den mest alvorlige korrupsjonssaken som er pådømt i Norge når det kommer til størrelsen på bestikkelsesbeløpet, fordi det er begått av et medlem av konsernledelsen og fordi det dreier seg om bestikkelser av høytstående myndighetspersoner i Libya og India. Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel. Her er det dessuten to alvorlige tilfeller, og det er derfor riktig at lagmannsretten vesentlig har skjerpet straffen fra tingretten, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i ØKOKRIM.

Bestikkelsene som ble tilbudt har et omfang på vel 43,5 millioner kroner.

Fire tidligere ledere i selskapet Yara International ASA sto tiltalt for grov korrupsjon. Juryen i Borgarting lagmannsrett fant én av de tidligere lederne skyldig i grov korrupsjon i desember i fjor. De øvrige tre er frifunnet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland tlf. 91115460

Dommen er sendt ut fra Borgarting lagmannsrett. Den oversendes på forespørsel, send mail til mads.kleppe@politiet.no