For en tredje person ble anken forkastet og fengselsdommen på åtte måneder blir dermed stående. De tre var domfelt for misbruk av innsideinformasjon i forkant av tre selskapsbegivenheter høsten 2005. 

Kontaktperson: statsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.