Gjennom feilrapportering om lusetellinger avverget produksjonssjefen at bedriften fikk pålegg fra Mattilsynet om å gjennomføre tellinger. Lagmannsretten legger betydelig vekt på den uforbeholdne tilståelsen, men presiserer at overtredelsene representerer brudd på den tillit som er gitt gjennom havbrukskonsesjonene.

Se tidligere pressemelding i saken her.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Aud Slettemoen, tlf. 488 87 972