Seljaren av møblane er tiltala for brot på kulturminnelova. Kjøperen og antikvitetshandlaren som formidla salet er begge tiltala for uaktsomt heleri. Det var Riksantikvaren som meldte saka, etter at dei ble klar over salet etter ei inspisering i 2007.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Tarjei Istad, tlf 23 29 12 98, 996 24 976.