Årsrapport 2022-fremsidebilde.jpg

Det er en økning på ca. 20 prosent fra året før. Det kommer frem i årets årsrapport fra EFE ved Økokrim.

I tillegg mottok EFE, som er Norges nasjonale FIU (Financial Intelligence Unit), drøyt 12 000 rapporter fra andre lands FIU-er. Dette er også en signifikant økning fra tidligere år. Økningen skyldes i hovedsak automatisering av prosessene i ulike EU- og EØS-land. Også Norge jobber med slik videreutvikling.

– Den store økningen i antall mistenkelige meldinger både fra rapporteringspliktige og utenlandske FIU-er gjør at vi må utvikle nye løsninger for berikelse, bearbeiding og analyse av informasjonen vi får inn, slik at vi får utnyttet potensialet i dataene enda bedre, sier leder av EFE ved Økokrim, Sven Arild Damslora.

Stanset transaksjoner for 39 millioner kroner

I 2022 stanset EFE 35 transaksjoner med totalverdi på nærmere 39 millioner kroner. Dette gjelder hovedsakelig forhold tilknyttet mistanke om hvitvasking med overføringer til/fra utlandet og foretak, men også flere tilfeller tilknyttet bedragerier og skatteunndragelse.

– Stansing av transaksjoner er et effektivt verktøy. Det er særlig viktig å kunne sikre midler midlertidig eller med tanke på en senere inndragning, som ledd i en eventuell straffesak, sier Damslora.

Informasjon bearbeides og formidles videre

Årsrapporten viser hvordan informasjonen fra disse rapportene blir bearbeidet, beriket og analysert, og deretter formidlet til politi, tilsyns- og kontrollmyndigheter samt utenlandske samarbeidende tjenester.

Årsrapporten kartlegger videre trender og moduser fra enkelte kriminalitetsområder og tar for seg et utvalg av analyser EFE har levert på bakgrunn av mottatte MT-rapporter. Les mer om analysene, med konkrete eksempler, i rapporten.

Andre ting du kan lese om i årsrapporten:

  • I 2022 mottok EFE 470 MT-rapporter med mistanke om finansiering av terror.
  • Fra 2021 til 2022 økte rapporteringen i forbindelse med mistanke om bedragerier og pengemuldyraktivitet med over 50 prosent.
  • Antall MT-rapporter forbundet med mistanke om seksuallovbrudd mot barn og arbeidslivskriminalitet har økt jevnt de siste årene.
  • De som sendte inn flest MT-rapporter i 2022, var banker, etterfulgt av eiendomsmeglere og virksomheter for betalingsformidling.
  • Eiendomsmeglerne passerte for første gang virksomhetene for betalingsformidling i antall rapporter til Økokrim.
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid er en vesentlig faktor for å lykkes i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
  • Internasjonalt samarbeid er nå en mer sentral del av vår virksomhet.
     
Nasjonalt er EFEs primære funksjon å motta rapporter om mistenkelige forhold fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, såkalte MT-rapporter. EFE skal også utarbeide operative og strategiske analyser som kan brukes for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

 

Les hele rapporten i PDF her