ØKOKRIM har fulgt denne saken gjennom medieoppslag, og inviterte i forrige uke uke Statoil til å informere oss. Det pågår ingen etterforsking i saken. Men det er naturlig, også som ledd i ØKOKRIMs forebyggende virksomhet,  å ha slik kontakt med selskaper. Møtet tirsdag denne uken med styreleder og juridisk direktør var positivt og preget av åpenhet.

Det vil ikke bli gitt ytterligere informasjon herfra om kontakten nå.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 23 29 10 00