Bestikkelsene skal ha foregått over en sjuårsperiode. Den daglige lederen er i tillegg tiltalt for hvitvasking. Korrupsjonen medførte også at Statoil ble tappet for flere millioner kroner ved hjelp av fiktive fakturaer.

Statoil-konsulenten har tilstått forholdene.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.