Om du er i tvil om den som ringer deg virkelig er fra Økokrim så kan du be vedkommende om å oppgi navn. Ring så sentralbordert vårt og be om å bli satt over til denne personen.