Takstmannen ble domfelt for over flere år, mot betaling, bevisst å ha utferdiget uriktige takster som viste for høy verdi på eiendommer. Takstene og verdivurderingen ble bl.a. benyttet overfor flere banker i forbindelse med låneopptak, slik at bankenes sikkerhet fremstod som vesentlig bedre enn den i realiteten var. Takstmannen ble frifunnet for medvirkning til bedrageri i forbindelse med dette da tingretten ikke fant det tilstrekkelig bevist at takstmannen var klar over hva takstene og verdivurderingene hans skulle benyttes til.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592