Takstmannen skal over flere år ha medvirket til bedragerier av flere banker ved blant annet å utferdige uriktige takster og verdivurderinger for flere eiendommer for hovedmennene i saken. Hovedmennene skal ha forledet de fornærmede til å utbetale lån basert på blant annet de nevnte uriktige takstene og verdivurderingene. Bankenes sikkerhet fremstod  derfor som vesentlig bedre enn den i realiteten var. Rettssaken mot  enkelte av hovedmennene har tidligere vært behandlet i Oslo tingrett, mens ytterligere saker er berammet for Oslo tingrett våren 2012. Saken mot takstmannen kommer opp etter sommeren i år.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592