Økokrim – årsrapport 2023
Gjelder fra: 16. april 2024    Av: Økokrim


Årsrapport EFE 2023
Gjelder fra: 19. mars 2024    Av: FIU/Økokrim


Rapport - Nå er det NOK    //    Report -  Cash in the illicit economy
Gjelder fra: 9. november 2023    Av: Økokrim


Temarapport - Ulovlig hogst
Gjelder fra: 30. oktober 2023    Av: Økokrim


Ulovlige terrenginngrep
Gjelder fra: 9. august 2023    Av: Økokrim


Årsrapport EFE 2022
Gjelder fra: 2. juni 2023    Av: FIU/Økokrim


Rapport – Bedrageri - et samfunnsproblem
Gjelder fra: 14. juni 2023    Av: Økokrim


Økokrim – årsrapport 2022
Gjelder fra: 8. mai 2023    Av: Økokrim


Temarapport - Politibedrageri
Gjelder fra: 28. april 2023    Av: Økokrim


Temarapport - Blanco skjøter
Gjelder fra: 28. februar 2023    Av: FIU/Økokrim


Temarapport om Kontant i butikk
Gjelder fra: 21. desember 2022    Av: Økokrim


Årsrapport EFE 2021    //    Annual Report FIU 2021
Publisert: 09. mai 2022           Av: FIU/Økokrim


Publisert: 09. mai 2022           Av: FIU/Økokrim


Temarapport om bedragerier
Gjelder fra: 14. juli 2021    Av: Økokrim


Temarapport om profesjonelle aktører
Gjelder fra: 9. juli 2021    Av: Økokrim