Temarapport - Politibedrageri
Gjelder fra: 28. spril 2023    Av: Økokrim


Temarapport - Blanco skjøter
Gjelder fra: 28. februar 2023    Av: FIU/Økokrim


Temarapport om Kontant i butikk
Gjelder fra: 21. desember 2022    Av: Økokrim


Årsrapport EFE 2021    //    Annual Report FIU 2021
Publisert: 09. mai 2022           Av: FIU/Økokrim


Publisert: 09. mai 2022           Av: FIU/Økokrim


Temarapport om bedragerier
Gjelder fra: 14. juli 2021    Av: Økokrim


Temarapport om profesjonelle aktører
Gjelder fra: 9. juli 2021    Av: Økokrim