Bakgrunn

Hummerbestanden langs Norges kyst er på et historisk lavt nivå, og ble i Rødlistebasen i 2006 beskrevet som Nær truet (NT) etter IUCN (the International Union for Conservation of Nature) sine kriterier. Hummerfangstene i Norge ligger i dag mellom 30 og 60 tonn, mot mellom 600 og 1000 tonn i etterkrigsårene. For hard beskatning er utvilsomt hovedårsaken til denne nedgangen. Det rapporteres stadig at store mengder hummerfangst ikke meldes inn, og det foreligger også mistanke om utstrakt svart omsetning. Flere tiltak er iverksatt for å heve bestanden (minstemål, fluktåpninger, fredningstid, osv.), men effekten har vært liten. Opprettelse av hummerreservater er et annet viktig tiltak, både på grunn av reservatenes funksjon som refugier, der hummeren kan overprodusere med migrasjon til utenforliggende områder, og i forskningsøyemed.

Det er totalforbud mot hummerfiske fra januar til oktober. Likevel er hummerbestanden langs norskekysten på et historisk lavnivå og rapporteringer viser at det illegale fisket øker i omfang i sommerferien. Både lokalbefolkning, tilreisende turister og feriegjester uten kunnskaper og/eller respekt for regelverket står bak. I distriktene foregår det også et utstrakt hummerfiske av lokale utøvere – et fiske som antakelig utføres av en mindre gruppe, men med større grad av profesjonalitet.


Aksjon

Aksjonens mål er å redusere det ulovlige hummerfiske gjennom allmennprevensjon, allmennopplysning ved utdeling av informasjonsmateriell og avdekking av forhold, både ved beslag av utstyr og på fersk gjerning. Det vil også gjennomføres kontroll med ulovlig hummerfiske utover sommeren 2010.


Regelverk og reaksjoner ved overtredelse

Ta kontakt for informasjon.


Pressekontakt

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.