Ifølge dommen skal advokaten ha underslått klientmidler for totalt ca. 12 millioner kroner til andre formål, penger han var tiltrodd for å forvalte for klientene.

I tillegg er mannen dømt for å ha lurt flere personer i USA til å investere store beløp mot løfte om sikker avkastning. Investeringsprogrammet var ikke reelt og utsatte dermed investorene for tap eller fare for tap.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf. 916 46 005.