I følge avtalen om språkopplæring skulle overskuddet av språkopplæringen fordeles mellom de to tiltalte og deres finske avtalepartner.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf 916 46 005.