59-åringen ble i Oslo tingrettt dømt for grov korrupsjon, grov utroskap, grovt underslag, grovt tyveri og brudd på eksportkontrolloven. Den tidligere orlogskapteinen med eneansvar for salg av utrangerte fartøy er blant annet domfelt for å ha mottatt nærmere en million kroner i bestikkelser knyttet til salgene.

 
I dommen heter det at "korrupsjonen har gitt ham betydelig økonomisk fordel og medført risiko for betydelig omdømmetap for Forsvaret".
 
- Dette er en alvorlig korrupsjonssak der en offentlig tjenestemann har misbrukt sin posisjon. Også de øvrige straffbare forholdene den tidligere orlogskapteinen nå er dømt for har sammenheng med hans rolle i Forsvaret, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i ØKOKRIM.
 
59-åringen er dømt til fengsel i fire år og åtte måneder, og må i tillegg betale Forsvaret vel 2,7 millioner kroner i erstatning. Mannen får også inndratt vel en million kroner og må betale 350.000 kroner i erstatning til en stiftelse.
 
Dommen er ikke rettskraftig. ØKOKRIM har etterforsket saken i samarbeid med City of London Police.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 928 06 758