61-åringen er av Borgarting lagmannsrett dømt for grov korrupsjon, grov utroskap, grovt underslag og brudd på eksportkontrolloven. Den tidligere orlogskapteinen med eneansvar for salg av utrangerte fartøy er blant annet domfelt for å ha mottatt nærmere en million kroner i bestikkelser knyttet til salgene. 61-åringen dømmes til fengsel i fire år og tre måneder, og må i tillegg betale Forsvaret vel 2,7 millioner kroner i erstatning. Mannen får også inndratt vel en million kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

ØKOKRIM har etterforsket saken i samarbeid med City of London Police.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, telefon 928 06 758