Megleren ble dømt for i 2006 å ha tilskyndet kunder til kjøp og salg av aksjer i henholdsvis Sinvest ASA og Det Norske Oljeselskap ASA (DNO), til tross for at han hadde innsideinformasjon om selskapene. I dommen heter det: ”I straffskjerpende retning må det legges betydelig vekt på at (domfelte) som megler var en profesjonell aktør i markedet, og som det for tilliten til verdipapiromsetningen er av stor betydning at de øvrige aktører i markedet kan ha full tillit til” og at ”(domfeltes) misbruk hadde et stort skadepotensial for tilliten til verdipapiromsetningen".

Mannen ble også dømt for å ha tilskyndet en kunde og en journalist, samt at han forsøkte å tilskynde NA24s lesere til å kjøpe aksjer i Sinvest ASA. Journalisten er tidligere domfelt for egen innsidehandel i Sinvest ASA. Kunden handlet aksjer for flere titalls millioner norske kroner i Sinvest ASA etter anbefalingen, og oppnådde en gevinst på nærmere fire millioner kroner. 

Bakgrunnen for DNO-saken er at Nettavisen den 10. januar 2006 publiserte en negativ artikkel om Det Norske Oljeselskap ASA (DNO). Megleren hadde innsideinformasjon om den kommende artikkelen. Før artikkelen ble publisert, anbefalte megleren sine meglerkolleger, en større norsk kunde, samt en utenlandsk fondsforvalter til å selge aksjer i selskapet.

Kontaktperson i ØKOKRIM. Førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436