Den 10. januar 2006 publiserte Nettavisen en negativ artikkel om Det Norske Oljeselskap ASA (DNO). Megleren hadde innsideinformasjon om den kommende artikkelen. Før artikkelen ble publisert, anbefalte megleren en utenlandsk kunde å «shorte» (selge) aksjer i selskapet.

Mannen ble også dømt for å ha tilskyndet en kunde og en journalist til å kjøpe aksjer i Sinvest ASA, til tross for at han hadde innsideinformasjon om et oppkjøp i selskapet. Journalisten er tidligere domfelt for egen innsidehandel i Sinvest ASA. På bakgrunn av anbefalingen handlet kunden aksjer for over 50 millioner norske kroner i Sinvest ASA, med en gevinst på nærmere 4 millioner kroner.

Den utmålte straffen viser at domstolene reagerer strengt på denne type handlinger. Under straffutmålingen har retten særlig lagt vekt på at misbruk av innsideinformasjon undergraver tilliten til verdipapirmarkedet, at megleren misbrukte den tillit han var vist av arbeidsgiver og kunder, og at det dreier seg om flere overtredelser som ble gjennomført på en utspekulert måte.

Domfelte ble frifunnet for to forhold. I tillegg til fengselsstraff ble han også dømt til å betale sakens omkostninger med 100 000 norske kroner.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157