Ifølge tiltalen skal tiltalte våren 2005 ha latt utgifter på til sammen ca.1,6 millioner kroner bli dekket av selskapets byggelånskonto i selskapets bank, til tross for at utgiftene var selskapet uvedkommende. Tiltalen gjelder også bedrageri mot to banker, idet han er anklaget for å ha fått utbetalt lån på uriktig grunnlag. Tiltalen bygger på at mannen har fått bankene til å utbetale lånene ved å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om prosjektet. 

Mannen skal også ha unnlatt helt eller delvis å føre eller sørge for føring av regnskap i selskapet, samt å ha forsøkt å gjennomføre byggeprosjektet ved grov uordentlig forretningsførsel. Han er derfor også tiltalt for overtredelse av regnskapsloven, samt brudd på straffeloven § 281.

Selskapet gikk konkurs i august 2006. Det er meldt krav i boet på til sammen ca. 290 millioner kroner.

Kontaktperson i Økokrim: politiadvokat Mona Berget, tlf 928 18 425