Sønnen Pål Henriksen er dømt til fengsel i fire år. De to andre tiltalte ble dømt til henholdsvis to år og ti måneder måneder og ti måneder i fengsel.

Dommen gir ved de lange fengselsstraffene et viktig signal om at det reageres strengt ved denne type kriminalitet. Videre har retten ved å beslutte inndragning av eiendommene i Sør-Afrika også signalisert at økonomisk kriminalitet ikke skal lønne seg.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 154 60.