Statens sivilrettsforvaltning hadde i forkant av søksmålet avslått Lunders krav om erstatning. 

Saken var en del av en større internasjonal etterforsking av korrupsjon i Usbekistan. Teleselskapet VimpelCom erkjente at det var begått korrupsjon, og betalte 795 millioner dollar i bøter og inndragning til amerikanske og nederlandske myndigheter.
Økokrim etterforsket hvilken kunnskap Lunder hadde da han i 2011 godkjente en transaksjon hvor 30 millioner dollar ble overført til et selskap kontrollert av datteren til den tidligere presidenten i Usbekistan. Saken ble henlagt etter bevisets stilling 31. oktober 2017.

"Økokrim tar til etterretning at Lunder har trukket søksmålet, hvor han blant annet hevdet at Økokrim handlet uaktsomt ved pågripelsen av ham. Vi har brukt mye ressurser over flere år, sammen med Regjeringsadvokaten, på å imøtegå Lunders faktiske og rettslige anførsler", sier Økokrim-sjef Pål Lønseth

"Jeg antar motparten nå innså at vår sak stod så sterkt at det var grunn til å trekke søksmålet. Vi mener at Lunder selv bærer risikoen for mistanken om korrupsjon, og at Økokrim ved pågripelsen og fremstillingen for varetekt ikke kan bebreides", sier Lønseth.

Kontakt: kommunikasjon.okokrim.no, 23 29 10 30