65-åringen er dømd til to år og åtte månadar i fengsel og får inndrege tre millionar kroner, ifølgje dommen frå Gjøvik tingrett. Mannen tilsto i tingretten, og fekk frådrag i fengselsstraffa på om lag 1/3. Dommen er rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Esben Kyhring telefon 48 12 66 01