Mannen blei i juni i år dømd for tilsvarande bedrageri og soner nå straffen på seks år i Oslo fengsel. Han blei og dømd for påverknad av vitner i straffesak, og er for alltid frådømd retten til å drive forretningsverksemd. I tillegg blei han dømd til å betale erstatning på ca 20 millionar kroner.

Kontaktperson i Økokrim: Statsadvokat Geir Kavlie, tlf 41 02 45 92