Tiltalen gjelder sluttkursmanipulasjon på Oslo Børs. Sluttkursmanipulasjon kan beskrives som kjøp eller salg på slutten av handelsdagen med det formål å flytte kursen til et kunstig nivå. Sluttkurser er viktige fordi de blir brukt for å beregne noterte selskapers markedsverdi. Sluttkursene påvirker bl.a verdipapirfonds verdier og resultat.

Den tidligere fondsforsvalteren er tiltalt for å ha manipulert sluttkursen i det børsnoterte selskapet Findexa Ltd siste børsdag i 2004 ved salg av Findexa-aksjer i sluttauksjonen til en pris som lå vesentlig under markedskurs. Den lave sluttkursen som var resultatet av salgene ble senere underkjent av Oslo Børs.

Den lave sluttkursen ville ledet til et vesentlig bedre rapportert resultat pr 31. desember 2004 for fondet som forvalteren handlet på vegne av.


Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hedvig Moe, telefon: 40 49 11 35