Mannen er tiltalt for underslag av 5 vevsprøver og/eller hårprøver av ulv, trass i at vevsprøvene og/eller hårprøvene tilhøyrte Viltfondet etter viltlova § 48. Subsidiært blir han tiltalt for heleri av vevsprøvene og/eller hårprøvene. Han er òg tiltalt for ulovleg innehaving av to våpen og for ulovleg oppbevaring av våpen og/eller ammunisjon.

Kontaktperson: politiadvokat Thomas Skjelbred, tlf. 952 96 036.