Den offentlige tjenestemannen er bla tiltalt for å ha mottatt bestikkelser i forbindelse med salg av Forsvarets utrangerte fartøy.

Tiltalen omfatter også urettmessige betalinger fra Forsvaret og brudd på eksportkontrolloven.

ØKOKRIM har etterforsket saken i tett samarbeid med City of London Police.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 92806758.