Tiltalen går ut på at det er avgitt ren revisjonsberetning for regnskapsårene 2000 og 2001. Dette til tross for at revisjonen var mangelfull og at regnskapene viste et vesentlig bedre resultat enn realitetene og en overvurdert balanse.

Også Ernst & Young AS er siktet i saken. Påtaleavgjørelsen mot selskapet vil bli truffet senere.

Kontaktperson i Økokrim er førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, tlf. 23 29 10 40 / 95 73 99 11.