Banken har som følge av dette lidt et betydelig økonomisk tap.

ØKOKRIM overtok saken fra Innlandet politidistrikt (tidligere Vest-oppland pd).

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 92806758.