To personer er tiltalt for overtredelse av straffelovens nye korrupsjonsbestemmelser, § 276 a, jf. § 276 b (grov korrupsjon). Det er første gang noen er tiltalt etter disse bestemmelsene, som ble tatt inn i straffeloven i juli 2003.

Tiltalte nr. 1 var eiendomssjef ved Ullevål Universitetssykehus (UUS) i perioden august 2003 – september 2004. I perioden august 1998 – desember 2000 var han utviklingsdirektør i eiendomsavdelingen i NSB BA. I perioden januar 2001 – april 2003 var han prosjektdirektør i ROM Eiendomsutvikling, et datterselskap av NSB BA. Ifølge tiltalen har han, mens han hadde disse stillingene, mottatt skjulte ytelser til en samlet verdi av ca. 1 million kroner fra flere foretak som var tilbydere av tjenester til hans arbeidsgivere.

Tiltalte nr. 2 var representant for to entreprenørselskaper som var tilbydere av tjenester til henholdsvis UUS og NSB BA. Han skal blant annet ha gitt til sammen 200 000 kroner i form av kontanter og bankinnskudd til tiltalte nr. 1 mens han var eiendomssjef ved UUS. Pengene var motytelse for at tiltalte nr. 1 tildelte et entreprenøroppdrag til det selskapet som tiltalte nr. 2 representerte. Han skal også ha gitt tiltalte nr. 1 til sammen 89 000 kroner mens tiltalte nr. 1 var utviklingsdirektør i eiendomsavdelingen i NSB.

Tiltalte nr. 3 var daglig leder i et selskap som hadde forretningssamarbeid med ROM Eiendomsutvikling AS. Han skal ha sørget for at møbler til en verdi av minst 125 000 kroner ble levert vederlagsfritt til tiltalte nr. 1.

Et entreprenørselskap som var tilbyder av tjenester til ROM Eiendomsutvikling AS, hvor tiltalte nr. 1 var prosjektdirektør i perioden januar 2001 – april 2003, har fått et forelegg på 5 millioner kroner for brudd på straffeloven, regnskapsloven og ligningsloven. Forelegget gjelder medvirkning til grov økonomisk utroskap (korrupsjon). Mens tiltalte nr. 1 var prosjektdirektør i ROM Eiendomsutvikling AS, mottok han byggevarer m.m. til en verdi av 618 196 kroner som ble betalt av entreprenørselskapet. Disse ytelsene ble holdt skjult for ROM. Representanter for entreprenørselskapet medvirket til utroskapen ved å sørge for at beløpet ble utbetalt. Forelegget gjelder også brudd på flere bestemmelser i regnskapsloven og ligningsloven.

Kontaktpersoner i ØKOKRIM: medarbeidere ved ØKOKRIMs informasjonsavdeling, tlf. 23 29 10 18 el. 23 29 10 34.