I samme sak er en kvinne tiltalt for hvitvasking ved at hun skal ha mottatt 675 000 kroner på sin konto og disponert pengene videre. Pengene var helt eller delvis utbytte av straffbare handlinger.

Saken er en del av et sakskompleks tilknyttet restaurantbransjen i Oslo. En mann er allerede dømt for å ha medvirket til utroskapet og til merverdiavgiftsbedrageriet.

Hovedforhandling er berammet til 20. juni 2016 i Oslo tingrett. Det er satt av åtte dager til rettsaken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jens H. Bachke, tlf 95 99 84 03.