Sammen med tre andre personer med tillitsverv og/eller ledende stillinger i det samme selskapet er den tidligere lederen også tiltalt for ulovlig innsidesalg av aksjer i det børsnoterte selskapet. ØKOKRIM mener at de fire personene hadde opplysninger relatert til markedsmanipulasjonen og andre forhold som ikke var offentlig kjent i markedet da de solgte aksjer i selskapet.  

En av de tre andre personene er i tillegg tiltalt for å ha tilskyndet en av selskapets hovedaksjonærer til salg av dets aksjer i selskapet.

Det børsnoterte selskapet hadde i nesten 1 år gjentatte ganger informert markedet om at selskapet jobbet mot et finansielt målscenario ("Target scenario") knyttet til inntekter fra deres nye produkt i løpet av de første 12 måneder etter lanseringen. Samtidig presenterte selskapet et "alternativt scenario" som ville generere inntekter omtrent 30 % lavere enn Target scenariet.

Med børsmelding 10. august 2012 varslet selskapet at verken Target scenario eller alternativt scenario ville kunne nås og presenterte et nytt scenario som skisserte inntekter på under halvparten av det alternative scenariet. Etter børsmeldingen falt selskapets aksjer på Oslo Børs til sluttkurs 10. august 2012 på kr 3,75, som var ned ca. 52 % fra sluttkurs dagen før.

I børsmelding 28. august 2012 presenterte selskapet ytterligere opplysninger, herunder de reelle salgstall for deres nye produkt, hvoretter aksjekursen falt til sluttkurs 28. august 2012 på kr 2,38, som var ned ytterligere ca. 11 % fra sluttkurs dagen før.

Det børsnoterte selskap har tidligere akseptert et forelegg på NOK 1,5 mill for markedsmanipulasjon.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436