Forholdene skriver seg fra 2000 til 2002, og gjelder flere skattemessige disposisjoner foretatt i forbindelse med salg av 12 oljerigger fra det norske selskapet Transocean AS/ASA, til ulike selskaper i Cayman Islands. Skatteetaten har i forbindelse med disse forholdene foretatt etterligning for ca. 10 milliarder kroner.

Saken har vært tidkrevende; hovedsakelig på grunn av ulike spørsmål knyttet til rekkevidden av advokaters taushetsplikt. 

ØKOKRIM har håndtert saken i samarbeid mellom Skatt Vest, Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten. Regjeringsadvokaten vil bistå aktoratet under hovedforhandlingen.

 

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Morten Eriksen, 916 46 003.