En tidligere storkundeansvarlig i Tetrapak Norge og en tidligere innkjøpssjef i Tine er tiltalt for grov korrupsjon der ytelsene hadde en samlet verdi på minst 280.000 kroner. Ifølge tiltalene har lovbruddet skjedd i perioden 2011-2015 ved at den storkundeansvarlige ved en rekke tilfeller dekket kostnader til bevertning, arrangementer, hotellopphold og andre ytelser i Norge og i utlandet for den andre tiltalte i saken.

- Korrupsjon er alvorlig økonomisk kriminalitet, og ødeleggende for tilliten til forretningsmessige beslutninger, sier statsadvokat Helene Bærug Hansen i ØKOKRIM.

Tetrapak Norge er som følge av overtredelsen til storkundeansvarlig ilagt et forelegg på 3 millioner kroner.

- Forebyggende arbeid og gode rutiner er avgjørende for at selskaper skal forhindre korrupsjon. I denne saken mener påtalemyndigheten at den løpende overtredelsen ville blitt avdekket og stoppet dersom Tetrapak Norge hadde hatt tilfredsstillende retningslinjer for representasjon, og ikke minst bedre kontroll med hva selskapet løpende refunderte av den ansattes representasjonsutgifter. Dette er vektlagt ved straffereaksjonen mot Tetrapak Norge, sier statsadvokat Helene Bærug Hansen i ØKOKRIM.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Statsadvokat Helene Bærug Hansen, telefon 938 03 380

For innsyn i tiltalene og forelegget, send innsynsbegjæring til kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no