Tiltalen omfatter også korrupsjon og medvirkning til underslag.

Returselskapet som leverte avfallet til tiltalte er gitt et forelegg på én million kroner. Fristen for å ta stilling til forelegget er 15. januar.

Saken bygger på en anmeldelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet og skal opp for Oslo tingrett 15. april.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Tarjei Istad, tlf 23 29 12 98 / 996 24 976.