Under utvendige istandsettings- og restaureringsarbeider 22. juni i 2016 ble det ifølge tiltalen valgt en slipemetode som verken var i tråd med antikvariske premisser eller råd fra relevant ekspertise. Slipearbeidet ble iverksatt uten forsvarlig tilsyn over flere timer og påførte kirkeveggene irreversible skader.
 
Kulturminnecompagniet AS er nå tiltalt for overtredelse av kulturminneloven etter at forholdet ble anmeldt av Riksantikvaren. Selskapet er ilagt et forelegg med 500.000 kroner i bot og kreves for 256.000 kroner i erstatning. Forelegget og erstatningskravet er ikke vedtatt, og straffesaken skal dermed opp for Nordmøre tingrett i september 2017.
 
Kontaktperson: politiadvokat Inge Svae-Grotli i ØKOKRIM, tlf. 976 67 043
 
For innsyn i tiltalen, send e-post til kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no, tlf. 996 03 516