Tiltalen omfatter også grov økonomisk utroskap eller medvirkning til dette på tilsammen 8,5 millioner kroner mot danske Johnsen Oil as. De to mennene er i tillegg tiltalt for å ha spredd uriktig og villedende opplysninger til investorer og i årsregnskapene til Johnsen Oil. De straffbare forholdene i tiltalen omfatter perioden 2005–2013.

Den øvre strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengselsstraff, og grov økonomisk utroskap har samme strafferamme.

– Dette har vært en komplisert og krevende etterforskning, blant annet som følge av at de straffbare forholdene er begått i utlandet, kommenterer førstestatsadvokat Geir Kavlie i ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.