Tiltalen omfatter også seks tilfeller av transport av fisk ut fra bekjempelsessone for infeksiøs lakseanemi (ILA) uten tillatelse fra Mattilsynet, og forholdene i tiltalen strekker seg fra sommeren 2013 til senhøsten 2014.

Selskapet Isqueen AS er ilagt et forelegg på 800 000 kroner for forholdene. I tillegg er det gitt forelegg til Nordlaks Produkter AS og Nordlaks Transport AS på henholdsvis 600.000 kroner og 400.000 kroner for i hovedsak relaterte forhold. Ingen av foreleggene er vedtatt, og foreleggene skal behandles sammen med straffesaken mot den daglige lederen 18. juni 2018 i Lofoten tingrett. Det er satt av fem dager.

Saken ble anmeldt av Mattilsynet, og den er etterforsket av ØKOKRIM i samarbeid med Nordland politidistrikt.

Se for øvrig Mattilsynets nettside om ILA (lenke)

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, telefon 23 29 12 98 og mobil 99 62 49 76

For innsyn i tiltalene og foreleggene, send innsynsbegjæring til kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no