45-åringen forklarte seg ifølge tiltalen bevisst uriktig på flere punkter under et avhør hos ØKOKRIM 22. desember 2016. Forklaringen ble gitt som vitne i en straffesak. Falsk forklaring har en strafferamme på to års fengselsstraff.

- Rettsstaten avhenger av at vitner forklarer seg sannferdig. Det er alvorlig at noen forsøker å påvirke utfallet av etterforskninger og rettssaker med bevisst uriktige forklaringer, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i ØKOKRIM.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Håvard Kampen i ØKOKRIM, tlf. 954 40 968

For innsyn i tiltalen, send e-post til kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, mads.kleppe@politiet.no, tlf. 996 03 516