Ifølge tiltalen tok mannen i januar 2005 livet av en gaupe på en svært brutal måte. Han skal ha drept den ved å stikke den flere ganger med kniv mens den satt innesperret i en fangstfelle. Dermed er han tiltalt for å ha fanget og drept fredet vilt (brudd på viltloven § 3) under særlig skjerpende omstendigheter. Dessuten unnlot han å varsle kommunen om såret/skadet vilt, noe man har plikt til etter viltloven § 26.

Vilt som er ulovlig felt, tilhører Viltfondet etter viltloven § 48. Mannen er også tiltalt for underslag (brudd på straffeloven § 255), fordi han tok med seg gaupa hjem og oppbevarte den i fryseboksen. I tillegg er mannen tiltalt for uforsvarlig lagring av våpen (brudd på våpenloven § 27 a) fordi han oppbevarte en pistol i en bil, og for ulovlig bruk av blyhagl.

ØKOKRIM overtok denne saken fra Østfold politidistrikt i april 2006. Det var Statens naturoppsyn som avdekket saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Thomas Skjelbred, tlf. 91 59 53 76.