Lånesøknadane var fra folk som kjøpte seg inn i eigedomsinvestoren sine prosjekter.

Tiltalen er ein del av saka der ein tidlegare banksjef blei dømt til fengsel i åtte månader for grov korrupsjon for sin rolle som mellommann.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jens Bachke, tlf 959 98 403